Disclaimer

De Website sillieskitchen.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Sillies B.V. (KvK nummer 80356672). Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sillies.

Door de Website te gebruiken stemt je in met deze disclaimer. Sillies behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder enige (voorafgaande) kennisgeving.

De informatie op deze website wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Sillies wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De inhoud van de Website wordt dan ook aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Prijzen en andere productinformatie op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren die op onze website worden weergegeven een exacte weergave zijn van de kleuren van onze werkelijke producten. De instellingen van je computer of ander apparaat bepalen hoe de kleur wordt weergegeven.

Aansprakelijkheid

Sillies is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van (informatie op) de Website. Indien je handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website, geschiedt dit voor eigen risico. Er komt geen overeenkomst tot stand tussen jou en Sillies op basis van fouten en/of onvolledige of verouderde informatie.

Sillies is niet aansprakelijk voor de onbereikbaarheid of beschikbaarheid van de Website als gevolg van een storing en Sillies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden via welke toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Sillies niet aansprakelijk voor inhoud van de Website die afkomstig is van derden.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, behoren toe aan Sillies. Het is verboden gebruik te maken van de merknaam, domeinnamen, logo’s en ontwerpen van Sillies zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sillies. Het kopiëren, verspreiden en reproduceren van producten, namen, collecties, teksten, illustraties, foto’s, afbeeldingen, foto’s en/of ontwerpen door bedrijven of particulieren is ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming van Sillies. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sillies is het niet toegestaan (delen van) de Website, informatie op de Website of ander op de Website getoond materiaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via email (hello@sillieskitchen.com).